Breaking News

14 OCAK 1867

INGRES’İN KEMANI Jean Auguste Dominique Ingres, onbir yaşın- dayken, Toulouse’da ressam Roques ve heykel- ci Vigan’dan ders alırken hayatını kazanmak için de Capitole Tiyatrosu’nda keman çalıyor- du. 1796’da Paris’e giderek ressam David’in atöl- yesinde çalışmaya başladı. Henüz onaltı yaşın- daydı ve eserlerinde görülen bütün özelliklere sahip bulunuyordu. Ingres, Roma Büyük …

Read More »

13 OCAK 1908

BİR KİLOMETRELİK UÇUŞ Bisiklet ve otomobil şampiyonu Henri Far- man emekleme devrinde olan havacılıkla 1907′- den beri yakından ilgileniyordu. O yıl, bir uçak irnalâthanesi kuran Voisin Kardeşler’e bir uçak ısmarladı. Sonuçsuz kalan birkaç denemeden sonra nihayet 30 Eylül 1907’de birkaç metre ha- valanıp 80 metre kadar yol aldı. Farman, 13 …

Read More »

12 OCAK 1944

LENİNGRAD KUŞATMASI’NIN SONU 22 Haziran 1941’de Alman Ordusu Rusya’yı is- tilâya başladı. Böyle bir istilâya karşı hazırlıklı olmayan Rus Ordusu şehirleri, köyleri terket- mek ve binlerce esir vererek çekilmek zorunda kaldı. 1941 yılı Aralık ayında, kış iyice bastırınca, Hitler’in ordusu da, kendilerini çevreleyen man- zara gibi oldukları yerde donup kaldı. …

Read More »

11 OCAK 1774

BÜYÜK ORDU’NUN EN USTASI 11 Ocak 1774’te dünyaya gelen Nancy’li fa- kir bir fırıncının oğlu olan Antoine Drouot, küçük yaştan beri okumaya karşı büyük bir il- gi gösteriyordu. Öyle ki, babası tasarruf ama- cıyle akşamları ışığı erkenden söndürdtiğti için Antoine, sabah saat ikide kalkar, o saatte yanan fırının alevinin ışığında …

Read More »

10 OCAK 1940

KAYBOLAN UÇAK 1939 yılı Eylül ayından beri Fransa ve İngil- tere, Almanya ile savaş hâlindeydi. Ordular kar-şılıklı olarak mevzilenmiş, fakat her iki taraf şılıklı olarak mevzilenmiş, fakat her iki taraf da henüz bir hücum hareketine girişmemişti. O sırada, 9 Ocak 1940’ta Alman binbaşısı Rein• berger, Almanlar’ın Fransa’yı istilâ plânlarını Münster’cien …

Read More »

9 OCAK 1963

UZAYDAN YAYINLANAN İLK TELEVIZYON PROGRAMI 10 Temmuz 1962’de başarıyla fırlatılan «Tel- star • 1» adlı telekomünikasyon uydusu, dünya- da «Mondovizyon» çağın’ açmaktaydı. Mondovizyon, bir televizyon programının te- lekomünikasyon uydusuyla bütün dünyaya ya- yınlanması demektir. Her ne kadar radyo çok yıllar önce bu işi başarıp bütün dünyayı kapsa- yan yayınlara başlamışsa …

Read More »

8 OCAK 1324

MARCO POLO’NUN SEYAHATLERI Marco Polo (Marko Polo), 8 Ocak 1324’te Ve r nedik’te öldüğü zaman hârikulâde bir es rakmıştı: «Dünya Hârikalannın Kitabı», Marco Polo’nun, amcası ve babasıyla birlikte Çin’e yap- tığı ve 1271’den 1295’e kadar süren seyahatin notları olan bu kitapta efsâneyle gerçek birbi- rine karışır. Tüccar olan babasıyle amcası …

Read More »

7 OCAK 1941

İZCİLİĞİN BABASI BADEN • POWELL İngiliz generali Baden – Powell elliüç yaşında emekliye ayrılırken, hayatının kalan kısmını gençliğin eğitimi yolunda harcamaya karar ver- mişti. Hindistan ve Güney Afrika’ya yaptığı yıpratı- cı seyahatler sırasında, genç askerlerin tabiatın imkânlarından yararlanamadıkları, Sir Baden – Powell’ın dikkatini çekmişti. O, gençlerin hem tabiattan yararlanmalarını hem …

Read More »

6 OCAK 1619

CYRANO DE BERGERAC 6 Ocak 1619’da doğan Cyrano de Bergerac, le-de-France bölgesinde yaşayan orta hâlli oylu kişi ailesindendi. Küçük yaşta silah kul- anmayı öğrenmişti ama aldığı önemli bir ya,ra onunda yirmiiki yaşındayken askerlik mesle- ini bırakmak zorunda kaldı. Bunun üzerine genç adam şiirler, tiyatro eser- eri yazdı ve oyunları başarıyla …

Read More »

5 OCAK 1875

PARIS OPERASI’NIN AÇILIŞI 3’üncü Napol&m, eski Paris Operası’nagider- ken kendisine yapılan bir suikast teşebbüsü üzerine Paris’in en güzel meydanlarından birine bir opera binası yaptırmaya karar verdi. Mimar Charles Garnier’nin projesi, Fransa’- dan ve yabancı ülkelerden gönderilen 171 proje arasında birinciliği kazandı. Charles Garnier, plânını İmparatora takdim ettiğinde 3’üncü Napolon: «Ama …

Read More »